Akoestiek

Akoestiek is de wetenschap die zich bezighoudt met geluid; het is de leer van het geluid. Ze houdt zich bezig met de opwekking, de perceptie en de voortplanting van geluid. Geluid plant zich voort via trillingen door een medium. Wij mensen vangen die trillingen op met onze oren. Geluid plant zich voort door middel van geluidsgolven. Als het medium lucht is spelen bijvoorbeeld ook temperatuur en vochtigheidsgraad een rol. Geluidsgolven variëren in grootte, afhankelijk van de trillingsfrequentie.

In de praktijk verstaan we meestal onder akoestiek ‘de eigenschappen die een ruimte heeft in verband met klank en nagalm van geluid’. Men spreekt over een ‘slechte’ of een ‘goede’ akoestiek in een bepaalde ruimte. Akoestiek wordt dus gebruikt om de kwaliteit van het geluid in een bepaalde ruimte aan te duiden. Dit zijn de eigenschappen die een bepaalde ruimte heeft op het gebied van geluidsabsorptie en –reflectie. Geluidsgolven worden immers opgenomen, ‘geabsorbeerd’ door poreus absorberend materiaal. Een deel van het geluid wordt omgezet in warmte, het andere deel weerkaatst, ‘reflecteert’ in de ruimte. De akoestiek leert ons iets over de manier waarop een ruimte geluid weerkaatst.

Een ‘goede’ akoestiek is trouwens afhankelijk van de functie van de ruimte: zo zal een vergaderzaal akoestisch andere noden hebben dan een muziekzaal of een auditorium. Als alle geluiden in een ruimte gelijkmatig worden geabsorbeerd, zowel hoge als lage frequenties, dan zal de ruimte op akoestisch vlak als aangenaam beschouwd worden. Het is dus heel belangrijk om na te denken over een ‘goede’ akoestiek op kantoor!

De nagalmtijd in een ruimte kan gemeten worden met speciale meetapparatuur en een geluidsbron. Nagalmtijd is één van de meest gebruikte termen in de ruimteakoestiek. De term wordt gebruikt om de hoeveelheid galm aan te duiden: hoeveel tijd nodig is om geluid met een bepaald volume in een ruimte af te laten nemen. Hierbij spelen bovendien verschillende factoren een rol, zoals de grootte van de ruimte, de hoogte van het plafond, de inrichting en de bezetting ervan. We stellen immers andere akoestische eisen aan een ruimte in functie van waarvoor ze gebruikt wordt. Er bestaan gelukkig referenties. Zo weten we wat een gemiddelde mens als aangenaam ervaart in een bepaald type ruimte.

Lawaaihinder

Uit economisch opzicht werden landschapskantoren meer en meer populair, men bespaart immers heel wat in oppervlakte. Nu blijkt dat het ziekteverzuim tot 90% hoger ligt in een landschapskantoor. Bepalende factoren hierin zijn het gebrek aan privacy en afleiding door geluid waardoor de jobtevredenheid daalt. De menselijke spraak blijkt de meeste hinder te geven. 71% van de afleiding in een open kantoor is hieraan toe te schrijven. Verstoring in cognitieve prestaties, concentratieverlies en minder efficiënt werken zijn hier de gevolgen van.
Verder tonen studies aan dat de communicatie tussen medewerkers in een open kantoor niet noodzakelijk sterk bevorderd worden.

Belang van akoestiek

Met een correcte ergonomische inrichting zoals een visuele en/of een akoestische afscherming kan men de hinder in landschapskantoren aanpakken. Deze moeten uitgerust zijn met een akoestisch plafond en geluidsschermen die zowel het storend geluid absorberen alsook voor meer privacy zorgen. Verder is het van belang verschillende werkplekken te creëren in functie van de taak. Een indeling kan gemaakt worden op basis van geconcentreerd werk, telefoneren, overleggen, pauzeren en printen.
(bron: ergonomiesite.be)

Oplossingen voor een goede akoestiek op kantoor

Het akoestisch geluid is het geluid dat aanwezig is of ontstaat in de ruimte waarin men zich bevindt. Als meerdere personen langer dan tijdelijk in een bepaalde ruimte verblijven en er veel nagalm is, dan zal het akoestisch geluid in die ruimte beperkt moeten worden.

Gelukkig zijn er tal van oplossingen voor ruimtes waar de akoestiek niet optimaal is. Enkele voorbeelden zijn hoekjes creëren in de ruimte, dus de ruimte opsplitsen, geluiddempende panelen gebruiken, vloerkleden en stoffen meubels voorzien en accessoires zoals planten of akoestische wanddecoratie plaatsen.

Het is dus duidelijk dat goed nadenken over akoestiek in een ruimte enorm belangrijk is. Het is van belang om naar het berekend advies van een specialist ter zake te luisteren, die expert is op zowel theoretisch als praktisch gebied inzake akoestiek.

Zoals reeds gezegd, verschillende ruimtes hebben verschillende problemen en noden op het gebied van akoestiek.

Akoestiek op kantoor: meten is weten

Open kantoren, gesloten kantoren, vergaderruimtes, callcenters, allemaal hebben ze specifieke noden als het op akoestiek aankomt. Hierbij zijn geïsoleerde wanden cruciaal.

Onze specialisten bestuderen uw ruimte nauwkeurig op gebied van akoestiek en maken een gedetailleerd rapport. Ze meten er de akoestiek en bieden u daarna tal van mogelijke geluiddempende oplossingen en producten aan, waaronder het gebruik van mogelijke akoestische materialen. Het rapport bevat ook een 3D ontwerp met de gepaste positionering van akoestische wandpanelen, plafondpanelen, bureauschermen, scheidingswanden, geluidsisolerende voorzetwanden, …

Onze experten plaatsen vervolgens de door de klant gekozen akoestische materialen en voeren daarna nog een laatste meting uit. Indien nodig worden nog extra aanpassingen gedaan.

10 voordelen van een aangename en geluidsarme werkomgeving

1. Je geeft medewerkers meer privacy bij het voeren van gesprekken
2. Je vermindert afleiding door ongewenst geluid
3. Je reduceert stress
4. Je creëert een vertrouwelijke sfeer voor de klant
5. Je bevordert de concentratie
6. Je verbetert de productiviteit van je werknemers
7. Je vermindert hinder door luidruchtige collega’s
8. Je vermindert geluidshinder veroorzaakt door randapparatuur
9. Je creëert een aangename atmosfeer
10. Je zorgt voor tevreden werknemers