Akoestiek in je kantoor verbeteren?

Lawaai grootste bron van ergernis in landschapskantoren

Lawaaihinder

Uit economisch opzicht werden landschapskantoren meer en meer populair, men bespaart immers heel wat in oppervlakte. Nu blijkt dat het ziekteverzuim tot 90% hoger ligt in een landschapskantoor. Bepalende factoren hierin zijn het gebrek aan privacy en afleiding door geluid waardoor de jobtevredenheid daalt. De menselijke spraak blijkt de meeste hinder te geven. 71% van de afleiding in een open kantoor is hieraan toe te schrijven. Verstoring in cognitieve prestaties, concentratieverlies en minder efficiënt werken zijn hier de gevolgen van.
Verder tonen studies aan dat de communicatie tussen medewerkers in een open kantoor niet noodzakelijk sterk bevorderd worden.

Belang van akoestiek

Met een correcte ergonomische inrichting zoals een visuele en/of een akoestische afscherming kan men de hinder in landschapskantoren aanpakken. Deze moeten uitgerust zijn met een akoestisch plafond en geluidsschermen die zowel het storend geluid absorberen alsook voor meer privacy zorgen. Verder is het van belang verschillende werkplekken te creëren in functie van de taak. Een indeling kan gemaakt worden op basis van geconcentreerd werk, telefoneren, overleggen, pauzeren en printen.
(bron: ergonomiesite.be)

10 voordelen van een aangename en geluidsarme werkomgeving

1. Je geeft medewerkers meer privacy bij het voeren van gesprekken
2. Je vermindert afleiding door ongewenst geluid
3. Je reduceert stress
4. Je creëert een vertrouwelijke sfeer voor de klant
5. Je bevordert de concentratie
6. Je verbetert de productiviteit van je werknemers
7. Je vermindert hinder door luidruchtige collega’s
8. Je vermindert geluidshinder veroorzaakt door randapparatuur
9. Je creëert een aangename atmosfeer
10. Je zorgt voor tevreden werknemers